Verenigingsbrede Plusklas

Alle relevantie informatie m.b.t. onze verenigingsbrede Plusklas kunt u bekijken middels het aanklikken van de onderstaande link

naar de plusklas van de Vereniging