Verlof aanvragen

Er kunnen (familie)omstandigheden zijn, waarom je verlof buiten de schoolvakanties voor je kind wilt aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis, huwelijksjubilea etc. Daarvoor kun je gebruik maken van een aanvraagformulier, dat je hieronder kunt downloaden. Lever het ingevulde formulier tenminste veertien dagen vóór de verlofdatum in bij de directie, zodat die tijdig de aanvraag kan beoordelen.

Verlofformulier