De Opmaatklas

In ons onderwijs houden we rekening met de verschillen tussen kinderen waarbij het doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen op cognitief en sociaal emotioneel terrein, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Kortom onderwijs op maat. 

 We willen het zelfvertrouwen bij de competentie-ervaringen van kinderen bevorderen. Ze een positief zelfbeeld meegeven.

Daarnaast wil de Opmaatklas ook functioneren als een opmaat naar het VO, zodat de leerlingen geprepareerd aan de start van het vervolgonderwijs staan.

Voor wie?

Voor de leerlingen (groep 7 en 8) die naar de Opmaatklas kunnen en willen hebben we een omschrijving opgesteld.
In de onderstaande omschrijving willen we niemand uitsluiten, maar wel een kader geven.
Elk kind, die naar de Opmaatklas wil, wordt aangedragen door de leerkracht en IB en in samenspraak met de ouders/verzorgers, kan er een plekje gerealiseerd worden.

  • leerlingen scoren opvallend laag in de factoren welbevinden en betrokkenheid
  • leerlingen kunnen een minder positief zelfbeeld, frustratie en/of gebrek aan motivatie vertonen
  • leerlingen hebben gedurende de basisschool moeite met leerstof op groepsniveau en/of hebben een eigen leerlijn, zodat bij uitstroom het referentieniveau lager of gelijk aan 1F zal zijn 
  • deze leerlingen hebben in de voorgaande jaren getoond behoefte te hebben aan veel visualiseren en ondersteuning met materialen: leerlingen leren door te kijken en te doen

Wat doen we concreet?

We werken in een kleine groep van maximaal 10 leerlingen aan onze praktische skills.

We gaan dit vormgeven aan de hand van de 10 profielen zoals deze aangeboden worden op het VMBO.

We starten elke vrijdag na de kleine pauze, dus om 11 uur en gaan door tot we naar huis gaan.
Het eerste stukje gaan we aan het werk met onze sociale skills, kunnen we gesprek hebben met de leerkracht, vragen stellen over ons schoolwerk en mogen we delen waar we blij van worden of tegenaan lopen.
Daarna gaan we aan het werk binnen het profiel wat in die periode aan de beurt is.
We krijgen te horen aan welke leerstofdoelen, executieve vaardigheden en werkdoelen we die middag gaan werken.

Daarna is het tijd om te lunchen en even heerlijk buiten te spelen.

’s Middags is het moment om lekker actief en praktisch bezig te zijn. Dan kunt u ons eigenlijk overal vinden…
Soms in onze techniekkelder, in de keuken, in de tuin of we zijn op excursie naar een bedrijf, zorginstelling, school of een buitenactiviteit.

Kortom: We gaan onze handen uit de mouwen steken!

Onze Leerkracht

Kathelijne Russcher

Leerkracht groep 7 (woe en do), Opmaatklas (vrij) + beleidskundig ICT-er bovenschools (ma en di)
k.russcher@smdb-lunteren.nl
aanwezig: ma - vrij