Ouderraad

Het doel van de ouderraad is om het contact tussen ouders en school te optimaliseren. Het doel is om positief met elkaar mee te denken over zaken die spelen in en om de school.

De ouders in deze raad denken mee over het reilen en zeilen op school. Onderwerpen waren bijv. openingsactiviteit (zomerfair), invulling en vormgeving informatieavond, opmaak van het rapport, vieringen binnen de school, samenwerking en communicatie.

Het is voor de leerkrachten fijn om te horen hoe ouders over bepaalde zaken denken en voor de ouders is het fijn om mee te kunnen denken. Wanneer er zaken zijn die ouders binnen de OR besproken willen hebben dan kan dit gemaild worden naar ouderraad@smdb-lunteren.nl

Voor ideeën en dergelijke is de OR beschikbaar voor jullie!