Schoolreisje groep 2 - Vis en Poes

De kinderen van groep 2 Vis en Poes  gaan dit jaar naar Boerderij ‘De Boterbloem’  in Amerongen.
We gaan gezellig met de bus.

We vertrekken om half 10 en zijn om half 3 weer terug.

De kinderen worden om 9.15 uur op school verwacht en hoeven helemaal niets mee te nemen.
Voor eten, drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

De kosten zijn 25 euro per kind.

U kunt dit overmaken op het onderstaande rekeningnummer

NL58 RABO 0153768940 t.n.v. De Bron
onder vermelding van: Schoolreisje 2023 groep 2  <<naam van uw kind>>

of door de QR code te scannen.

We hopen op een stralende dag.

Met vriendelijke groeten,

De juffen van groep 2