Praktische info

Algemeen

Vanaf 30 augustus 2021 zijn uw kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom op onze Buitenschoolse Opvang.
Wij bieden opvang en onderwijs aan op de eigen school van uw kind, onze BSO heeft een mooie eigen plek in het schoolgebouw. Samen met een team van enthousiaste pedagogisch medewerkers bieden wij deze opvang aan in een huiselijke en gezellige omgeving. Er is tijd voor ontspanning na een lange schooldag, een luisterend oor en leuke activiteiten. Ook zijn wij tijdens een aantal schoolvakantieweken geopend met een leuk aanbod aan workshops.

Iedereen is welkom!  (Ook als uw kind op een andere school zit.)

Openingstijden

  • Voorschoolse opvang: 7.15 – 8.15 uur
  • Naschoolse opvang: 14.30 – 18.00 uur (op vrijdag voor de onderbouw vanaf 12.30 uur)
  • Vakantieopvang : 7.15 – 18.00 uur

Contractvormen

  • 40-weken contract (opvang tijdens de schoolweken)
  • 48-weken contract (opvang tijdens de school- en vakantieweken)
  • Flexibel contract (incidentele opvang wanneer nodig en er plek is)

Tarieven (prijs per uur, afname per dagdeel)

  • € 8,50 (40-weken contract)
  • € 8,00 (48-weken contract)
  • € 9,00 (Flexibel contract)

Kinderopvangtoeslag

Een groot deel van de kosten van de opvang worden vergoed vanuit de kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. Die vraagt u zelf aan met Mijn toeslagen, uw persoonlijke omgeving op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl). U zit goed als u de toeslag aanvraagt binnen drie maanden nadat de opvang is gestart. Ook kunt u op deze website een proefberekening maken voor de hoogte van de toeslag.

Sluitingsdagen en vakantieweken

Onze BSO is gesloten tijdens de nationale feestdagen (Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Tweede Kerstdag). We zijn daarnaast 3 weken gesloten tijdens de bouwvakperiode (midden) en een week vanaf eerste Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Wilt u kennis komen maken dan bent u vanaf 30 augustus van harte welkom voor een rondleiding.

Contactgegevens

BSO De Bron
Postweg 7
6741 BA Lunteren
0318 – 48 2526 (algemeen)
0318 – 48 2277 (vanaf 30 augustus tijdens openingstijden bso)
www.debronlunteren.nl
bsodebron@smdb-lunteren.nl

Contactpersoon

Mariska van Harten (coördinator kinderopvang)
m.vanharten@smdb-lunteren.nl