Een positief klimaat met PBS

Een positief schoolklimaat, wie wil dat niet? Maar hoe creëer je dat?


Op De Bron werken we met de principes van Positive Behaviour Support (PBS).
Centraal staat het stimuleren van gewenst gedrag en het ombuigen van ongewenst gedrag. Positieve  gedragsondersteuning.

Met deze aanpak wordt ook het zelfvertrouwen van kinderen bevorderd.
Met z’n allen – schoolbreed – bouwen we aan een veilige en voorspelbare leeromgeving voor alle leerlingen.

Wij hebben op basis van onze kernwaarden gedragsverwachtingen geformuleerd en gedragsafspraken gemaakt.
Deze bespreken wij met de kinderen. We oefenen ze regelmatig en hebben ze gevisualiseerd met pictogrammen.

Wij hebben op De Bron het borgingsdocument ‘Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag’ geschreven.
Een kind weet daardoor wat van hem of haar wordt verwacht. Het gaat zich zekerder voelen.

Leerkrachten zijn een voorbeeld voor de kinderen. Is het gedrag van de leerkracht voorspelbaar, dan ondersteunt dat het leren.
Is daarentegen het gedrag van de leerkracht onvoorspelbaar, dan leidt dit tot problematisch gedrag bij de kinderen.
Daarom is het voorspelbaar gedrag van de leerkracht een wezenlijke voorwaarde voor het welbevinden van onze leerlingen.
Daardoor worden in grote mate de rust en orde in de klas bepaald. De kinderen zijn meer betrokken bij hun werk.

Door voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag krachtig te bevorderen – duidelijk zichtbaar in heel de school – werken we concreet aan de zelfstandigheid van leerlingen
en geven we de leerkracht de ruimte om werk te maken van de leerlingenzorg.